Přihláška pro rok 2017

Turnus

Turnus u koní 7 dnů:
Turnus klasický, u koní 14 dnů:
Tábor:

Informace o dítěti

Informace o zákonném zástupci

Další informace

Vlastní doprava
Forma platby:

(ochrana proti nevyžádané poště)

Všeobecné podmínky

 • 1.) U pobytů zkrácených o více než 3 dny (nemoc) - se vrací částka ve výši 100 Kč za den. Vrácení peněz je možno uplatnit do 21 dnů po skončení turnusu.
 • 2.) Celková úhrada poukazu, nebo její minimální část 2000,- Kč (nevratná záloha) je splatná 15 dnů po podání přihlášky. V případě rozdělení na části, je nutné doplatek zaplatit nejpozději 14 dnů před odjezdem na LDT.
 • 3.) Na táboře netolerujeme kouření a podávání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek. Pokud bude dítě přistiženo, že porušuje toto nařízení, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz za poukaz.
 • 4.) Po celou dobu konání turnusu se deti řídí táborovým řádem.
 • 5.) Rodiče kliknutím na tlačítko "odeslat" potvrzují, že četli a souhlasí se všeobecnými podmínkami a táborovým řádem. Se všemi osobními údaji bude nakládáno v souladu s § 101 o ochraně osobních údajů.
 • 6.) Zákonný zástupce vyjadřuje svým podpisem souhlas s všeobecnými podmínkami pořadatele tábora včetně pořizování fotodokumentace pro potřeby pořadatele.
 • 7.) V ceně je obsaženo pojištení hmotné zodpovědnosti za škody způsobené provozovateli tábora.
 • 8.) Pořadatel nenese odpovednost za ztrátu nebo krádež cenných předmětů (mobilní telefony, MP3, peníze atd.) v případě, že nebudou uschovány u HV.
 • 9.) Bankovní spojení: č.ú. 4145913001, kód banky 5500 (Raiffaisen Bank).
 • 10.) Dbejte prosím zvýšené pozornosti při vyplňování on-line přihlášky. V případě, že vám nebude něco jasné, kontaktujte nás.
 • 11.) Fakturu za pobyt, vystavujeme po zaplacení zálohy na na Dětský Tábor.
© Tábor ranč.cz 2010, Webedesign Etruska.eu